» We zijn altijd in de buurt

» Wij hebben aandacht voor jou

» Wij maker er samen werk van

verbinden
leren
creëren
ontmoeten
Previous slide
Next slide

Een ontmoetingsplek om te verbinden!

Stichting De Verbinders wil een wederkerigheid creëren waarbij zowel kwetsbare groepen als de maatschappij als geheel, voordeel ondervinden van de interactie die ze met elkaar tot stand brengen. Op die manier wil de stichting een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een meer verbonden, inclusieve samenleving, om er zo voor te zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren, zijn of haar talenten kan benutten en daar voldoening uit kan halen.

Dit doen we door middel van het organiseren van activiteiten, het geven van workshops, houden van sociale evenementen en het aanboren van projecten.