Verantwoording

Statuten

Wegens de AVG-wetgeving zijn de statuten niet online inzichtelijk. U kunt ons een e-mail sturen om de gegevens op te vragen.

Financiële verantwoording

In verband met de doorstart van de stichting onder een nieuwe naam en onder nieuw bestuur is het financieel overzicht slechts in concept beschikbaar. Zodra de stukken definitief zijn, zullen deze worden geüpload.

Beleidsplan en activiteitenoverzicht

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen