Helpen als vrijwilliger

Stichting De Verbinders is een platform en een springplank voor vrijwilligers die goed willen doen en zich willen inzetten om onze doelen te bereiken, maar natuurlijk ook voor zichzelf.

De Verbinders hecht waarde aan mensen. En aan mensen die iets willen betekenen voor andere mensen. De vrijwilliger speelt dus een belangrijke en onmisbare rol voor de stichting. Het is de vrijwilliger die ons met andere ogen naar onze eigen activiteiten en organisatie kan laten kijken door een blik van buitenaf; fris, enthousiast en onbevooroordeeld.

Zonder hen kunnen wij het werk dat we graag en met veel enthousiasme doen niet blijven doen. Door in contact te blijven met vrijwilligers blijven we in contact met de vragen van onze doelgroep, om zo ook snel en flexibel in te springen op de wensen van onze doelgroep. Natuurlijk mag je ook vrijwilliger bij De Verbinders worden als al je een (parttime) baan hebt. Bij Stichting De Verbinders kijken we naar je talenten, wensen en doorgroeimogelijkheden.

De Verbinders zoekt met regelmaat enthousiaste vrijwilligers met branche-ervaring in diverse  vakgebieden of mensen die bereid zijn de taken in het gekozen vakgebied op korte termijn te leren. Bij de werving en selectie van vrijwilligers is het van groot belang dat de juiste vrijwilliger op de juiste plaats terecht komt. De aanstelling van de vrijwilliger gebeurt daarom met een vooraf vastgesteld programma (wie, wat en hoe). Hierin heeft De Verbinders duidelijk voor ogen voor welke taken en/of activiteiten een vrijwilliger wordt gezocht en uiteindelijk wordt aangenomen.

Omdat het de ambitie van De Verbinders is het mensen samen brengen, de participatie en baanperspectief van mensen aanzienlijk te vergroten, is het van belang dat alle vrijwilligers in staat zijn daadwerkelijke ondersteuning te bieden.

De volgende aspecten vindt De Verbinders belangrijk aan haar vrijwilligers:

 • De vrijwilliger is op de hoogte van de doelstelling van De Verbinders en de bijbehorende uitgangspunten en zal deze tijdens de werkzaamheden uitdragen. 
 • De vrijwilliger past in de werkcultuur en binnen het team van onze vrijwilligers en vaste medewerkers. 
 • De vrijwilliger is op de gevraagde tijden en data beschikbaar. 
 • De vrijwilliger komt de gemaakte afspraken na.

Alle vrijwilligers van De Verbinders worden persoonlijk begeleid door het bestuur en/of management zodat deze na zijn of haar aanstelling, en kennismaking met collega’s, direct aan het werk kan. Het begeleiden gaat niet alleen over het helpen van de vrijwilliger zodat deze zijn werkzaamheden zo goed mogelijk kan verrichten. Ook zaken als aandacht voor de individuele motivatie en beleving spelen mee. Hierin ondersteunt De Verbinders de vrijwilligers gedurende de gehele samenwerking en niet enkel in de startfase. De Verbinders vindt het erg belangrijk dat de vrijwilliger goed op zijn of haar plek zit.

Taken vrijwilligers:

 • Administratiewerkzaamheden 
 • Website bijhouden
 • Pr en communicatie
 • Technische ondersteuning 
 • Ondersteuning bieden bij projecten en activiteiten

Wat krijg je er voor terug?

 • Ondersteuning en training  
 • Verbetering van competenties
 • Kennismaking met alle aspecten van een arbeidsrelatie
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Uitbreiding van het netwerk 
 • Zinvolle tijdsbesteding

Ons platform bestaat uit werkervaringsplekken, participatiebanen, erkende stage- en leerwerkplekken en vrijwilligers die een zinvolle bijdrage willen leveren. 

Kijk eens bij onze vrijwilligers: vacatures. Misschien staat er iets leuks voor je bij!