Naam organisatie

Stichting De Verbinders 

RSIN- / KvK nummer

RSIN: 862108871 

KvK: 81476167

Contact details

Postadres: Van Oldenbarneveltlaan 6 – Groningen

Bezoekadres: Van Oldenbarneveltlaan 6 – Groningen

Email: info@stichtingdeverbinders.nl

Doelen

Het doel van de stichting is het voorzien van de bewoners van de wijk De Hoogte van mogelijkheden om sociaal en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden en het bieden van begeleiding daarbij. 

Beleid

Stichting De Verbinders wil haar doel de komende jaren bereiken door het organiseren van activiteiten en het bieden van een aantrekkelijke plek die levensplezier, gezondheid, inclusie, eigen kracht en regie en bedrijvigheid uitstraalt 

Gemeenschap:

We willen diversiteit vieren, voor elkaar zorgen en compassie tonen met de wereld. Dit willen we op de volgende manieren bereiken:

Mensen helpen om weer sociaal actief te zijn 

Een sociaal restaurant waar op dagelijkse basis gekookt wordt voor en door buurtbewoners

Mensen trainen en opleiden in de horeca, de techniek en de dienstverlening.

Missie 

De missie van Stichting De Verbinders is het bevorderen van participatie en inclusiviteit in de wijk De Hoogte.

Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting bestaan uit:

– Subsidies

– Donaties en schenkingen

– Fondsen 

– Verkoop van producten en aanbieden van diensten tegen sociale tarieven

Bestuurssamenstelling : 

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter / Secretaris: Yamen Erksousi
Penningmeester:  Karelline E. Jacobs